THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU: MUA THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI NĂM 2015
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo chào hang cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2015.

- Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

- Tên gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2015.

- Tên dự án: Kinh phí duy trì hệ thống thông tin năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian Bán HSYC chào hàng: vào 8 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2015 đến 17giờ 00 phút ngày 10  tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- GIá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng ( năm trăm ngàn đồng)

- Địa chỉ Bán HSYC: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội – 38 Tô Hiệu Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 04.33553212.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 17 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2015 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội – 38 Tô Hiệu Hà Đông, Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 609
Tổng lượng truy cập: 3792819