Văn bản cấp Thành phố

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 /QĐ-UBND 18/10/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.
Tệp đính kèm:
1) 5820/QĐ-UBND
2 3902/QĐ-BTC 19/07/2019 Thể lệ cuộc thi" Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
1) Quyết định 3902/QĐ-BTC
3 3892/QĐ-UBND 19/07/2019 V/v Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT,UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.
Tệp đính kèm:
1) 3892QĐ-UBND
4 1608/QĐ-UBND 02/04/2019 Quyết định phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Tệp đính kèm:
1) Quyết định số 1608/QĐ-UBND
5 1238/QĐ-UBND 18/03/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
1) Quyết định số 1238/QĐ-UBND
6 758/QĐ-UBND 15/02/2019 V/v Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT,UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố.
Tệp đính kèm:
1) Quyết định số 758/QĐ-UBND
7 1791/SNN-KHTC 02/08/2017 V/v xây dựng Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay Ngân hàng Thế giới tại TP.Hà Nội năm 2018
Tệp đính kèm:
1) CV 1791/SNN-KHTC
2) PHỤ LỤC 01
3) PHỤ LỤC 02
8 01/BC-UBND 03/01/2019 Kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ của thành phố Hà Nội năm 2018
Tệp đính kèm:
1) Báo cáo 01/BC-UBND
2) PHỤ LỤC 01
3) PHỤ LỤC 02

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4704
Tổng lượng truy cập: 1341635