Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3954/SNN-KHTC 19/12/2018 Kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ của thành phố Hà Nội năm 2018
Tệp đính kèm:
3954/SNN-KHTC
2 1791/SNN-KHTC 02/08/2017 Xây dựng Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay Ngân hàng Thế giới tại TP.Hà Nội năm 2018
Tệp đính kèm:
1791/SNN-KHTC
3 01/BC-UBND 03/01/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tạỉ 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ của thành phố Hà Nội năm 2018
Tệp đính kèm:
01/BC-UBND
4 2026/QD-SNN 01/11/2018 Công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 sau điều chỉnh của Sở NN và PTNT
Tệp đính kèm:
2026/QD-SNN
5 15/QD-SNN 08/01/2019 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Sở NN và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
15/QD-SNN
6 2429/QD-SNN 12/12/2017 v.v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở NN và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
2429/QD-SNN
7 1860/QD-SNN 10/10/2018 v.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của sở NN và PTNT
Tệp đính kèm:
1860/QD-SNN
8 4107/SNN-KHTV 27/12/2018 Hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm và lập quyết toán NSNN năm 2018
Tệp đính kèm:
4107/SNN-KHTV
9 4072/SNN-KHTC 25/12/2018 về việc Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
4072/SNN-KHTC
10 4014/SNN-KHTC 21/12/2018 về việc Thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BKHDT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tệp đính kèm:
4014/SNN-KHTC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1301
Tổng lượng truy cập: 451018