Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1899/QD-SNN 14/10/2019 v.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của Sơ NN và PTNT
Tệp đính kèm:
1899/QD-SNN
2 2943/SNN-VP v.v tham gia cuộc thi " tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính..."
Tệp đính kèm:
2943/SNN-VP
3 1672/QĐ-SNN 10/09/2019 Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Tệp đính kèm:
1672/QĐ-SNN
4 1290/QĐ-SNN 11/07/2019 v.v: Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà NỘi
Tệp đính kèm:
1290/QĐ-SNN
5 1940/SNN-KHTC 20/06/2019 v.v thực hiện QĐ số 13/2019/QĐ-U&BND và QĐ số 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố
Tệp đính kèm:
1940/SNN-KHTC
6 1680/SNN-KHTC v.v sử dụng dịch vụ công trự tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ tài chính xây dựng
Tệp đính kèm:
1680/SNN-KHTC
7 1679/SNN-KHTC 31/05/2019 v.v tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019
Tệp đính kèm:
1679/SNN-KHTC
8 1468/SNN-KHTC 15/05/2019 v.v thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020
Tệp đính kèm:
1468/SNN-KHTC
9 1012/SNN-KHTC 09/04/2019 v.v mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do bệnh dịch tả lợn Châu phi gây ra
Tệp đính kèm:
1012/SNN-KHTC
10 582/QĐ-SNN 09/04/2019 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Tệp đính kèm:
582/QĐ-SNN

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4805
Tổng lượng truy cập: 1341635