Lịch công tác lãnh đạo

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Giám đốc
Chu Phú Mỹ
Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Dự Hội nghị sắp xếp tổ chức Đảng. Địa điểm tại 219 Trần Phú – Hà Đông Sáng: Đi kiển tra sản xuất Sáng: Đi kiển tra sản xuất Sáng:
Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Dự Hội nghị của Chi cục Phát triển nông thôn Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Đi kiển tra sản xuất Chiều: Đi kiển tra sản xuất Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Ngọc Sơn
Sáng: Họp tại UBND Thành phố Sáng: Họp tại UBND Thành phố Sáng: Đi kiển tra cơ sở Sáng: Họp tại UBND Thành phố Sáng: Làm việc với Ban QLDV Thủy lợi Sáng:
Chiều: Họp tại Tổng cục Thủy lợi Chiều: 2h00: Họp tại Sở Công thương, theo nội dung Giấy mời 151/GM-SCT ngày 18/10/2018. Chiều: Họp tại UBND Thành phố Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều:
Giám đốc
Nguyễn Huy Đăng
Sáng: Họp về tái cơ cấu trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản Sáng: Đi thăm mô hình thủy sản tại tỉnh Hải Dương Sáng: Làm việc với Trung tâm Phát triển nông nghiệp Sáng: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sáng: Làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định Sáng:
Chiều: Làm việc với Dự án Lifsap Chiều: Đi thăm mô hình thủy sản tại tỉnh Hải Dương Chiều: Làm việc với Trung tâm Phát triển nông nghiệp Chiều: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Chiều: Làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Xuân Đại
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Tạ Văn Tường
Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Họp tại Sở với nội dung, thành phần theo giấy mời 316/GM- SNN. Sáng: Dự hội nghị triển lãm thiết bị và công nghệ môi trường tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Sáng: Dự Hội thảo chuyên đề xuất khẩu rau, hoa quả tại khách sạn fortuna Hà Nội, số 6b Láng Hạ. Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng:
Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Khảo sát doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi tại huyện Mỹ Đức Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Khảo sát doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi tại huyện Phú Xuyên Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều:

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4590
Tổng lượng truy cập: 1341635