Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31 2630/SNN-KHTC 20/09/2018 Xây dựng biểu mẫu và thời gian báo cáo tình hình thiên tai.
Tệp đính kèm:
2630/SNN-KHTC
32 2704/SNN-KL 25/09/2018 Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng TP Hà Nội mùa khô hah năm 2018-2019
Tệp đính kèm:
2704/SNN-KL
33 2766/SNN-KHTC 01/10/2018 Thực hiện Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính
Tệp đính kèm:
2766/SNN-KHTC
34 2767/SNN-KHTC 01/10/2018 Thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ
Tệp đính kèm:
2767/SNN-KHTC
35 2793/SNN-KHTC 03/10/2018 Thực hiện Nghị định số 123/2018/NĐ_CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ
Tệp đính kèm:
2793/SNN-KHTC
36 2869/SNN-KHTC 08/10/2018 Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về di dân,tài định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
2869/SNN-KHTC
37 2921/SNN-KHTC 10/10/2018 Thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NĐ-HĐND ngày 5/7/2018
Tệp đính kèm:
2921/SNN-KHTC
38 2940/SNN-KHTC 11/10/2018 Áp dụng nội dung chi, mức chi tạm thời và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tệp đính kèm:
2940/SNN-KHTC
39 1860/QĐ_SNN 10/10/2018 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của Sở NN và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
1860/QĐ_SNN
40 3049/SNN-KHTC 19/10/2018 Thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ
Tệp đính kèm:
3049/SNN-KHTC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5689
Tổng lượng truy cập: 858008