Quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
Ngày 25/7/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5799/QĐ-UBND về việc Quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

 Quyết định này thay thế Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND Thành phố. Sở Nông nghiệp & PTNT đã sao gửi các đơn vị trực thuộc và yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện. (chi tiết xem file đính kèm)

công văn số 2124/SNN-TCKT

Quyết định 5799/QĐ-UBND


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2666
Tổng lượng truy cập: 3183993