Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 10 Dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ
HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2879/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thục hiện dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 10 Dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành Phố Hà Nội

Theo đó, điều chỉnh Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 về việc phê duyệt dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội như sau:

Tại khoản 15, Mục 1, thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 là 2011-2013. Nay điều chỉnh là 2011-2014 (chỉ cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết 2014 đối với phần tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm).

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ:

Bổ sung gói thầu số 10 với các nội dung: Xây dựng khu nhà sơ chế, Giá gói thầu: 4.822 (Triệu đồng), Nguồn vốn: Kinh phí của tổ chức (DN/HTX) tham gia đầu tư sx-chế biến và tiêu thụ RAT cho dự án, Hình thức: Chỉ định thầu, Thời gian lựa chọn nhà thầu: 30, Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá, Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

Sở Nông nghiệp&PTNT có trách nhiệm cùng các sở, ngành liên quan xem xét báo cáo UBND Thành phố phê duyệt mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho việc thực hiện gói thầu này và thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND Thành phố.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 4323/QĐ-UBND ngày 06/9/2010, số 5028/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 và số 254/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội. Nội dung toàn văn tại đây

Giao Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn có liên quan: Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh; Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tổng dự toán điều chỉnh công trình đảm bảo chính xác, đúng quy định Pháp luật có liên quan trên cơ sở tổ chức nghiệm thu chính xác khối lượng, giá trị khối lượng thực hiện; Chủ đầu tư phải tổ chức bàn bạc dân chủ, thống nhất giải quyết dứt điểm những tồn tại giữa Công ty cổ phần TONKIN với ban quản lý dự án huyện Chương Mỹ và UBND xã Thụy Hương về việc chấm dứt thực hiện đầu tư xây dựng nhà sơ chế, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn thuộc dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; khẩn trương tổ chức triển khai các hạng mục nhà sơ chế đảm bảo hoàn thành trong năm 2013 để phục vụ phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kịp thời.

Giao UBND huyện Chương Mỹ (chủ đầu tư dự án) phải tổ chức thực hiện đúng mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố sau khi hoàn thành xây dựng khu sơ chế và tiêu thụ sản phẩm và phải hoàn toàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Thành phố về tổ chức thực hiện dự án, phương thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và liên doanh, liên kết với các đối tác kinh tế; hoàn toàn chịu trách nhiệm khi dự án thực hiện không đúng mục tiêu, hiệu quả thấp hoặc để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; Đánh giá kỹ chất lượng các hạng mục/khối lượng công việc đã thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu; triển khai khẩn trương các hạng mục, công việc còn lại của dự án đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả cao; không được để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; đồng thời đảm bảo về tiến độ, chất lượng và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; Tổ chức tốt công tác giám sát đánh giá đầu tư và giám sát cộng đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các công việc trong quá trình nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình và phải bồi thường thiệt hại do hậu quả của việc thanh toán, quyết toán chậm hoặc sai so với quy định; không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư;
Giao các đơn vị tư vấn có liên quan (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát) phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Phối hợp tốt với Chủ đầu tư và các đơn vị thi công tổ chức nghiệm thu chính xác khối lượng, giá trị khối lượng thực hiện để cơ sở thanh quyết toán công trình đảm bảo đầu tư tiết kiệm hiệu quả cao.


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2648
Tổng lượng truy cập: 3183993