Đôn đốc tăng cường cung cấp tin, bài lên Cổng thông tin Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2016
Ngày 01/3/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành Công văn số 357/SNN-BCĐCNTT về việc đôn đốc tăng cường cung cấp tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

         Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-SNN về việc Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có hiệu lực từ ngày 29/5/2015, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng ban biên tập yêu cầu mỗi phòng chuyên môn, đơn vị gửi 04 tin bài/tháng lên Cổng thông tin Sở.

Sau 07 tháng thực hiện đã có 524 tin, bài kèm theo hình ảnh về tình hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Nông nghiệp & PTNT, của UBND Thành phố và Ngành nông nghiệp Hà Nội được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. Trong đó cụ thể:

- Trung tâm Phát triển chăn nuôi 25 tin, bài;

- Thanh tra Sở 15 tin;

- Phòng Chăn nuôi 12 tin;

- Chi cục Thủy lợi 11 tin;

- Ban quản lý Công trình phân lũ sông Đáy 10 tin;

- Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội 08 tin, bài;

- Trung tâm Phát triển cây trồng 7 tin;

- Phòng Trồng trọt 06 tin

- Chi cục Thủy sản 04 tin;

- Trung tâm Giống thủy sản 04 tin, bài;

- Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội 04 tin;

- Trung tâm Khuyến nông 03 tin, bài;

- Chi cục Bảo vệ thực vật 03 tin;

- Chi cục Kiểm lâm 02 tin;

- Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn 02 tin;

- Chi cục Đê điều & PCLB 02 tin;

- Chi cục Thú y 02 tin;

- Phòng Tài chính kế toán 01 tin;

- Văn phòng Sở và Tổ chuyên viên giúp việc BBT viết, tổng hợp và sưu tầm 403 tin, bài.

Các đơn vị còn lại chưa nghiêm túc thực hiện Quy chế hoạt động, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Sở; không cung cấp tin, bài lên Cổng thông tin Sở theo quy định.

Để Cổng thông tin của Sở hoạt động có hiệu quả, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về các lĩnh vực của Ngành trên mạng internet phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Nganh nông nghiệp, Giám đốc Sở yêu cầu:

1. Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm viết hoặc sưu tầm tin, bài, ảnh, dữ liệu có liên quan đến hoạt động của đơn vị, của Ngành nông nghiệp cho Cổng thông tin của Sở (ít nhất mỗi tuần 1 tin, bài) và gửi kèm phiếu trình duyệt tin bài về Ban biên tập Cổng thông tin Sở theo địa chỉ Email: banbientap_sonnptnt@hanoi.gov.vn

2. Các đồng chí Lãnh đạo Sở, các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin Sở tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị được giao phụ trách viết hoặc sưu tầm tin, bài liên quan và cung cấp để đăng lên Cổng thông tin Sở theo quy định.  

3. Giao cho Văn phòng Sở (cơ quan Thường trực Cổng thông tin Sở) đưa việc cung cấp tin bài của các đơn vị lên Cổng thông tin Sở vào tiêu chí đánh giá chấm điểm kết quả thi đua hàng năm của các đơn vị theo quy định đã được ban hành tại Quyết định số 2118/QĐ-SNN ngày 05/11/2015 về công tác thi đua khen thưởng. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc gửi tin bài và hoạt động của Cổng thông tin theo quy định./.

(Mẫu phiếu trình duyệt tin bài mới kèm theo).

Văn phòng Sở NN & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng lượng truy cập: 3792819