Tăng cường cung cấp tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Ngày 15/6/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành Công văn số 1113/SNN-BBT về việc tăng cường cung cấp tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

Ngày 29/5/2015,Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-SNN về việc Quy chế hoạt động, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến  trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, đồng thời cũng đã thành lập Ban biên tập và Tổ giúp việc Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở tại Quyết định số 768/QĐ-SNN và 769/QĐ-SNN.

Vì vậy để đảm bảo Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (gọi tắt Cổng thông tin Sở) hoạt động ổn định và đa dạng, phong phú về thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của tổ chức, công dân cũng như các hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo Sở, công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến,… theo đúng yêu cầu của Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau:
      1. Phổ biến Quy chế hoạt động, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ( gọi tắt Quy chế hoạt động Cổng thông tin Sở) đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình.
     2. Thực hiện việc cung cấp thông tin, bài viết về liên quan đến hoạt động của đơn vị hoặc các hoạt động khác trong lĩnh vực có liên quan một cách thường xuyên, kịp thời, chính xác theo Quy chế hoạt động của Cổng thông tin Sở và các quy định hiện hành. Đảm bảo số lượng ít nhất 04 tin, bài trong 01 tháng (tính cả tin, bài của tập thể và cá nhân thuộc đơn vị sưu tầm hoặc tự viết).
     3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cử cán bộ làm đầu mối hoặc công tác viên để phối hợp với Ban biên tập Cổng thông tin Sở để cung cấp thông tin, bài viết của đơn vị mình và cung cấp địa chỉ email để tiếp nhận ý kiến hỏi đáp, góp ý, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực phụ trách để trả lời, giải quyết theo yêu cầu của Ban biên tập và Ban lãnh đạo Sở. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cung cấp địa chỉ mail, thông tin của cán bộ làm đầu mối hoặc cộng tác viên vào địa chỉ mail của Ban biên tập: banbientap_sonnpnt@hanoi.gov.vn. Quy trình tiếp nhận và gửi tin, bài đã được quy định rõ tại Quy chế hoạt động Cổng thông tin Sở.
     4. Việc thanh toán chế độ nhuận bút, thù lao sưu tầm cho những tin bài được đăng trên Cổng thông tin Sở sẽ được vận dụng thanh toán theo Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Thông tin truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
      5. Giao Ban biên tập Cổng thông tin Sở thường xuyên đăng tải các thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở và lãnh đạo Sở; Hoạt động của Công đoàn ngành và các đơn vị trực thuộc; các văn bản quản lý của ngành; Các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của Bộ về lĩnh vực của ngành; Thông tin về tiến độ sản xuất; Thị trường nông sản; Các mô hình sản xuất điểm; Kỹ thuật công nghệ; Tiến độ xây dựng nông thôn mới; Tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án; Công tác cải cách hành chính; Phòng chống thiên tai; Vệ sinh an toàn thực phẩm;v.v...
     6. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở, các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin Sở tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị cung cấp thông tin, bài viết cho Cổng thông tin Sở. Giao Văn phòng Sở làm cơ quan Thường trực Cổng thông tin Sở, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và hàng tháng có văn bản nhắc nhở các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện. Việc thực hiện cung cấp thông tin cho Cổng thông tin Sở sẽ được xem xét đánh giá công tác thi đua khen thưởng hàng năm của các phòng chuyên môn và các đơn vị trong ngành./.
      Các cá nhân, tổ chức khi có tin bài gửi Cổng thông tin điện tử Sở đề nghị gửi kèm bản giấy Phiếu trình bản thảo tin, bài cùng với tin, bài về Văn phòng Sở và đồng thời gửi file và các tài liệu đính kèm vào địa chỉ mail: banbientap_sonntptnt@hanoi.gov.vn.

 Mẫu phiếu trình bản thảo tin, bài.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1475
Tổng lượng truy cập: 485597