Chuyển giao và tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ cho Vườn quốc gia Cúc Phương
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1911/QĐ-SNN, Quyết định số 1912/QĐ-SNN về việc chuyển giao, tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ cho Vườn quốc gia Cúc Phương

Hình ảnh minh họa cá thể Culi nhỏ

Theo Quyết định, Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển giao 03 cá thể Cu li nhỏ (Nicticebus pygmaeus) thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Phụ lục I - Nghị định 64/2019/NĐ-CP; tái thả 10 loài với 39 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ thuộc phụ lục I Nghị định 64/2019/NĐ-CP, nhóm IIB Nghị định 06/2019/NĐ-CP và động vật hoang dã thông thường từ các cơ quan chức năng bàn giao và người dân hiến tặng về Vườn quốc gia Cúc Phương - tỉnh Ninh Bình, cụ thể: 02 cá thể Mèo rừng (P.bengalensis); 01 cá thể Trăn đất (P.moburus); 21 cá thể Kỳ đà hoa (V.salvator); 06 cá thể Diều hâu (M.migrans); 02 cá thể Ung Ấn Độ (A. trivigatus); 03 cá thể Chim Yểng (G. religiosa); 03 cá thể Gà tiền mặt vàng (P.bicalcaratum); 18 cá thể Vẹt ngực đỏ (P.alexardri); 02 cá thể Chim Cu gáy (Động vật rừng thông thường); 01 cá thể Chim Chào mào (Động vật rừng thông thường).

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội giao Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tổ chức chuyển giao 03 cá thể Cu li nhỏ và tái thả về môi trường tự nhiên 10 loài với 39 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ trên cho Vườn quốc gia Cúc Phương – tỉnh Ninh Bình theo đúng trình tự và quy định hiện hành, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT ngay sau khi hoàn tất việc chuyển giao và tái thả động vật.

Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đôn đốc và giám sát việc chuyển giao và tổ chức thả động vật sau cứu hộ về môi trường tự nhiên. Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận động vật được chuyển giao từ Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để tổ chức chăm sóc, cứu hộ và tái thả về tự nhiên theo quy định./.

Thu Huyền

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1276
Tổng lượng truy cập: 6270391