Thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 01 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) có lô tài sản bán đấu giá gồm: 1,51 m3 gỗ Nghiến tròn (nhóm IIA).Giá khởi điểm: 18.120.000 đồng (Số tiền viết bằng chữ: Mười tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 9 giờ ngày 12/9/2019 đến trước 16 giờ ngày 16/9/2019 (trong giờ hành chính); địa điểm: Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 01 (Địa chỉ: phố Ba La – phường Phú La – quận Hà Đông - thành phố Hà Nội).

Đội Kiểm Lâm Cơ Động & PCCCR Số 01 - Chi Cục Kiểm Lâm Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9194
Tổng lượng truy cập: 12018167