Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1098/QĐ-SNN 13/07/2022 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Tệp đính kèm:
1098/QĐ-SNN
2 1188/BC-SNN 12/05/2022 Báo cáo tình hình công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tệp đính kèm:
1188/BC-SNN
3 574/QĐ-SNN 14/04/2022 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2022.
Tệp đính kèm:
574/QĐ-SNN
4 117/QĐ-SNN 08/02/2021 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tệp đính kèm:
117/QĐ-SNN
5 309/SNN-KHTC Báo cáo tính hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Tệp đính kèm:
309/SNN-KHTC
6 91/SNN-KHTC 12/01/2022 Hướng dẫn một số điểm vè tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2022
Tệp đính kèm:
91/SNN-KHTC
7 1787/QĐ-SNN 30/12/2021 V.v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 sau điều chỉnh.
Tệp đính kèm:
1787/QĐ-SNN
8 1546/QĐ-SNN 15/12/2021 Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Tệp đính kèm:
1546/QĐ-SNN
9 1544/QĐ-SNN 15/12/2021 Về việc Công khai dự toán ngân sách năm 2022
Tệp đính kèm:
1544/QĐ-SNN
10 1214/QĐ-SNN 12/10/2021 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021
Tệp đính kèm:
1214/QĐ-SNN

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4222
Tổng lượng truy cập: 11668689