Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
Ngày 08/8/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2580/SNN-VP về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.

Để hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến và phổ biến rộng rãi cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố thấy được lợi ích, hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mang lại qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc tham gia cuộc thi Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” bằng hình thức trực tuyến trên mạng tại website: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn.

Đề thi gồm 02 phần: thi trắc nghiệm và tự luận.

+ Phần thi trắc nghiệm: Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng là 40 câu hỏi, thời gian tối đa là 60 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

+ Phần thi tự luận: Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ. Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 17h00 ngày 16/9/2019 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx, .pdf, .jpeg).

Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua của Thành phố, vì vậy Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt và phổ biến các tài liệu liên quan đến cuộc thiTìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến“ kèm theo công văn này tới toàn thể cán bộ của đơn vị mình được biết, nghiên cứu, tham gia cuộc thi đầy đủ hoặc có thế xem tài liệu hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử Sở (http://sonnptnt.hanoi.gov.vn) và trực tiếp trên website http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn.

          Các tài liệu liên quan:
           1. Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND Thành phố về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến“.   .
           2. Quyết định số 3092/QĐ-BTC ngày 19/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội
           3. Công văn số 2472/STP-PBGDPL ngày 22/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”.
           4.  Hướng dẫn dự thi.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2574
Tổng lượng truy cập: 3183993