Quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày 18/10/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1836QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ngày 18/10/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1836QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Nội dung chi tiết  Quyết định số 1836QĐ-UBND
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2285
Tổng lượng truy cập: 4034332