Quy hoạch phát triển Thủy lợi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày 18/10/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4673/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Thủy lợi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ngày 18/10/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4673/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Thủy lợi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Nội dung chi tiết Quyết định 4673/QĐ-UBND.
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2683
Tổng lượng truy cập: 4034332