Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030.
Ngày 09/7/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ngày 09/7/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2794
Tổng lượng truy cập: 4034332