Về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhận được Thông báo số 3195/TB-SNV của Sở Nội vụ Hà Nội về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký dự thi được biết, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, các thông tin cá nhân của thí sinh trong danh sách đăng ký thi tuyển công chức, đặc biệt là các nội dung: vị trí việc làm đăng ký thi tuyển; Phòng, ban đăng ký thi tuyển; ngành hoặc chuyên ngành đào tạo; trình độ ngoại ngữ; trình độ tin học; miễn thi; ngoại ngữ đăng ký dự thi; diện ưu tiên.

Nếu có sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi làm đơn theo mẫu kèm theo Thông báo số 3195/TB-SNV ngày 06/11/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội và mang theo bản sao các giấy tờ minh chứng đến Sở Nội vụ Hà Nội để đề nghị đính chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức năm 2020 được biết, thực hiện./. 

 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 11376
Tổng lượng truy cập: 4739093