Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013
Ngày 06/5/2013, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 899/HD-SNV về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013

               Theo đó, từ ngày 06/5/2013, các sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã thông báo về chỉ tiêu, số lượng, cơ cấu ngành, chuyên ngành, tiêu chuẩn điều kiện dự tuyển; thành phần hồ sơ; nơi thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website, trụ sở cơ quan đơn vị. Địa điểm thông báo tại trụ sở cơ quan, đơn vị phải ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát tạo điều kiện cho người có nguyện vọng dự thi được biết...

Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã quyết định giao cho phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng sở (đối với sở, ngành), Phòng Nội vụ (đối với quận, huyện, thị xã) tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan đơn vị

Từ ngày 13/05/2013 đến 17 giờ ngày 12/06/2013 tổ chức thu nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển công chức của thí sinh, việc tiếp nhận hồ sơ, lệ phí phải có phiếu biên nhận của thí sinh và người thu nhận ký xác nhận.

Từ ngày 13/06/2013 đến 20/06/2013 xét duyệt, lập danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự thi theo hướng dẫn; Thông báo và trả hồ sơ, lệ phí dự thi cho những người không đủ điều kiện. Phòng Tổ chức, cán bộ, Văn phòng Sở hoặc phòng Nội vụ quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm kiểm tra, thu nhận, bảo quản, bảo mật hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Từ ngày 21/06/2013 đến 28/06/2013 nộp danh sách (gồm bản file và bản giấy theo mẫu số 3, biên bản chốt hồ sơ, biên bản họp kiểm tra hồ sơ, biên bản xét duyệt hồ sơ …của cơ quan, đơn vị), lệ phí người đủ điều kiện dự tuyển công chức về Sở Nội vụ.

Mức thu: 140.000đồng/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển... (chi tiết xem file đính kèm)

 Hướng dẫn số 899/HD-SNV

Sở Nội vụ Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2357
Tổng lượng truy cập: 3183993