Thông báo về việc hoàn trả cho Thí sinh phí tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2020

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.

Ngày 21/02/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành Thông báo số 22/TB-SNN về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2020, trong đó có nội dung mức phí dự tuyển thí sinh phải nộp là 400.000 đồng/thí sinh.

Ngày 09/4/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành Quyết định số 406/QĐ-SNN về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện xét tuyển tại Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội năm 2020, trong đó có 704 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Vòng 2.

Ngày 29/5/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành Quyết định số 768/QĐ-SNN về việc điều chỉnh thu, nộp ngân sách nhà nước phí tuyển dụng viên chức của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Theo đó, công tác thu, nộp, quản lý phí tuyển dụng đã được quy định cụ thể như sau:

- Đối với mức thu phí tuyển dụng (quy định tại mục I – Điều 4 của Thông tư):

“I. Tuyển dụng:

                  - Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

                  - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần.

                  - Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.”.

Như vậy, với số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2020 là 704 thí sinh thì mức thu phí tuyển dụng là                  300.000 đồng/thí sinh/lần.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo hoàn trả lại tiền phí tuyển dụng viên chức nộp thừa cho mỗi thí sinh theo quy định là 100.000/thí sinh.

Thời gian và địa điểm thí sinh nhận hoàn trả phí dự tuyển:

                  - Thời gian: Trước ngày 20/6/2020.

                  - Địa điểm: Tại Bộ phận một cửa - Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội (Địa chỉ: Số 38, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội).

Sau thời gian trên nếu thí sinh không đến nhận lại tiền phí tuyển dụng viên chức nộp thừa thì Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

          Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các thí sinh được biết, thực hiện./.
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 107
Tổng lượng truy cập: 3792819