Tuyển dụng công chứcdiện tiếp nhận không qua thi tuyển
Căn cứ Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện không qua thi tuyển và Hướng dẫn số 2383/HD-SNV ngày 18/9/2017 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017; Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số 64/KH-SNN và thông báo số 40/TB-SNN ngày 25/9/2017 về lịch tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Chi tiết file đính kèm

Chi tiết file đính kèm

Chi tiết file đính kèm

Chi tiết file đính kèm

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2389
Tổng lượng truy cập: 3183993