Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày 08/10/2013, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng tới toàn thể trưởng, phó các phòng chức năng thuộc Sở; Ban thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT; thủ trưởng; kế toán trưởng; chủ tịch Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân của các đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Sở. Đồng chí Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở, trưởng ban Phòng, chống tham nhũng của Sở dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Tại Hội nghị các học viên được cung cấp tài liệu và nghiên cứu các văn bản quy định, hướng dẫn của trung ương, của thành phố về công tác Phòng, chống tham nhũng gồm:

- Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản.

- Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 18/8/2013 cuả Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở đã khẳng định rõ vai trò quan trọng của công tác Phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo của cấp Ủy Đảng, chính quyền; tăng cường thực hiện PCTN gắn liền với nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước từ việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đảm bảo sự công khai, minh bạch đến đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định trách nhiệm người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị….

 

 

Nguồn tin: Thanh tra Sở

 


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 7128
Tổng lượng truy cập: 3142350