Hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa tỉnh Lào Cai và Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015
Thực hiện văn bản số 146-TB/TU ngày 16/10/2011 của Thành Ủy Hà Nội thông báo kết quả buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hà Nội và tỉnh Lào Cai về một số nội dung hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội vừa tổ chức Đoàn công tác đi thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp và tham dự hội nghị \"Hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa tỉnh Lào Cai và thành phố Hà Nội\" tại thị trấn Sapa tỉnh Lào Cai.

     Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lào Cai và thành phố Hà Nội đã thống nhất được phương hướng kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 với những nội dung sau: Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và tỉnh Lào Cai xác định việc hợp tác, liên kết giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của hai địa phương là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy lợi thế của hai địa phương trên nguyên tắc hai bên hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của hai địa phương.

     Kế hoạch hợp tác cần phù hợp với điều kiện của từng địa phương, Lào Cai có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu do đó là nơi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch và chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp đặc hữu cho Hà Nội. Thành phố Hà Nội là thị trường rộng lớn, là trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao của cả nước; là nơi cung cấp, chuyển giao các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho tỉnh Lào Cai.

    Tăng cường giao lưu, trao đổi và là đầu mối cho các đơn vị thuộc hai Sở, các doanh nghiệp thuộc hai địa phương hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đồng thời tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tìm hiểu các cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh để khai thác tiềm năng sẵn có và lợi thế của mỗi địa phương.

      Về nội dung công việc, lĩnh vực hợp tác: Trong đào tạo tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ: Hai bên cung cấp các thông tin và hỗ trợ lẫn nhau để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đối với một số sản phẩm như: Rau, hoa, cây ăn quả, chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Trong công tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật; xúc tiến thương mại và đầu tư hai bên nhất trí chuyển giao công nghệ mà mỗi bên có lợi thế (Cá tầm, cá rô phi đơn tính, cá trắm giòn, chép giòn, rau, hoa, quả công nghệ cao, ...); phối hợp, giới thiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm: rau, khoai tây giống, lúa giống, cây ăn quả, chè, gạo, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn gia súc; cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp của 2 địa phương thông qua sàn giao dịch, địa điểm giới thiệu sản phẩm, tài liệu (tập san, tờ tin chuyên ngành, các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành) về những kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
      Ngoài các nội dung hợp tác trên, Sở Nông nghiệp & PTNT Lào Cai và Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giới thiệu địa điểm cho Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội để xây dựng một mô hình vườn sinh thái thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lào Cai.
      Để thực hiện được những nội dung công việc trên hai bên cũng đã thảo luận và đưa ra những biện pháp tổ chức thực hiện: Hai Sở tạo điều kiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp nông nghiệp và PTNT chủ động hợp tác theo các nội dung đã ký kết. Mỗi Sở kiến nghị UBND tỉnh, thành phố có những chính sách tạo điều kiện cho quá trình hợp tác giữa 2 ngành Nông nghiệp và PTNT. Mỗi bên thành lập Ban chỉ đạo để giúp Giám đốc 2 Sở tổ chức thực hiện chương trình. Ban chỉ đạo do 1 đồng chí Phó giám đốc Sở phụ trách. Định kỳ 6 tháng hai bên có các báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện. Hàng năm luân phiên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chưong trình hợp tác giữa 2 địa phương.
       Trên cơ sở các nội dung làm việc được thống nhất, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lào Cai và Sở Nông nghiệp & PTNT Thành phố Hà Nội báo cáo đề xuất với Lãnh đạo hai tỉnh, thành phố thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 

 admin   Trung tâm Khuyến nông Hà Nội


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2689
Tổng lượng truy cập: 3183993