Chỉ thị của Thành ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng khác trong năm 2014.

 Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô. Đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân  dân Thủ đô, truyền thống “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; khuyến khích các hình thức thông tin, cổ động trực quan; tổ chức tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng; gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các nhân chứng lịch sử; mở các cuộc triển lãm về thành tựu bảo vệ, xây dựng phát triển Thủ đô; biên soạn, phát hành sách và tài liệu tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục về sự kiện này trên các phương tiện thông tin, truyền thông của  Thành phố.

UBND TP lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch chung của toàn Thành phố về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014: Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với  thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” và các nhiệm vụ  chính trị của năm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tổ chức các hội thảo về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng Thủ đô, về những  thành tựu Thủ đô đạt được trong 60 năm qua; các chương trình, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao sôi nổi từ Thành phố đến cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức “Ngày hội văn hóa hòa bình” gắn với tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.

Có kế hoạch tu bổ, tôn tạo, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn Thành phố, nhất là các di tích gắn với sự kiện giải phóng Thủ đô, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch.

Phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung ương tổ chức tốt Lễ mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng THủ đô trong tháng 10/2014, gắn với biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt - Việc tốt” và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014”…

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố, căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của UBND TP và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm các ngày kỷ niệm quan trọng của Thủ đô và đất nước bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
 

HANOI PORTAL

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 7166
Tổng lượng truy cập: 3142350