Thông báo về việc thực hiện kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19
         Ngày 27/3/2020 UBDN thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2659/VP-KT  về việc thực hiện kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.
         UBND thành phố yêu cầu để đảm bảo an toàn trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, không tập trung đông người để kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm theo chủ trương của Thành phố. Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tổ chức thực hiện với hình thức kiểm tra phù hợp, cấp  giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đảm bảo chất lượng hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 797
Tổng lượng truy cập: 5351634