Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020)

Ngày 05/8/2020 UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về Tổ chức lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020) và Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025. Nhiều hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 3 Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-SNN ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 của ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua số 3 Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-SNN ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 của ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua số 3 Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SNN ngày 08/01/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

Kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu " cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô" năm 2018

Ngày 26/12/2018, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở họp bình xét danh hiệu "cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô" năm 2018.

Cụm Thi đua số 1, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018

Chiều 26/02/2018, Cụm Thi đua số 1, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018 tại Hội trường Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội.

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 650
Tổng lượng truy cập: 3792819