Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua số 2 – Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

Sáng ngày 07/12/2020, Cụm Thi đua số 02 - Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, về phía Hội đồng Thi đua Sở gồm có: đồng chí Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở, phụ trách Cụm Thi đua số 02; đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua Sở, Chủ tịch công đoàn Ngành. Về phía Cụm thi đua số 02 gồm có: Lãnh đạo, Tổ trưởng công đoàn và cán bộ trực tiếp làm công tác Thi đua Khen thưởng của 06 đơn vị trong Cụm (Văn phòng Điều phối NTM Thành phố, Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản lý xây dựng công trình, Thanh tra Sở).

Tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố đại diện cho đơn vị Cụm trưởng đã báo cáo về công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm.

Theo báo cáo, nhìn chung Cụm Thi đua số 02 đã thực hiện tốt công tác Thi đua Khen thưởng, triển khai đầy đủ các văn bản cũng như các phong trào do Sở Nông nghiệp và PTNT và Công đoàn ngành phát động. Đầu năm đã tổ chức họp, tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua; đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch và ban hành Quyết định về tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua của Cụm. Năm 2020, Cụm đã đăng ký và phát động 04 chuyên đề thi đua, các chuyên đề đã được các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được theo đúng thời gian quy định. Hội nghị đã tiến hành chấm điểm, bình xét thi đua và đề nghị Hội đồng TĐKT Sở xét và đề nghị UBND thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua” cho đơn vị Thanh tra Sở và công nhận 02 tập thể lao động xuất sắc là Văn phòng Sở và phòng Quản lý xây dựng công trình. Tiến hành bàn giao Cụm trưởng, Cụm phó năm 2021 cho Thanh tra Sở và phòng Quản lý xây dựng công trình để tiếp tục cùng các đơn vị trong Cụm đưa công tác thi đua, khen thưởng của Cụm ngày càng phát triển.

 Đồng chí Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở, phụ trách Cụm Thi đua số 02 phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo Sở, Chủ tịch công đoàn Ngành – đại diện Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở đánh giá cao những kết quả công tác chuyên môn mà các đơn vị đã đạt được đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm sâu sát đến công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng công tác sơ, tổng kết các phong trào thi đua; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua Khen thưởng, hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua; gắn nội dung thi đua với động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể tự giác tham gia phong trào, hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị, các chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành; các ngày kỷ niệm lớn trong năm và các đợt thi đua lớn nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Thay mặt Cụm thi đua số 02 đồng chí Nguyễn Văn Chí - Cụm trưởng Cụm thi đua, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM Thành phố đã tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành và các ý kiến tham gia tại Hội nghị đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2021.

Thu Huyền - VP Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4037
Tổng lượng truy cập: 11668689