Cụm thi đua số 3 Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2018

Sáng ngày 19/11, Cụm Thi đua số 3, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Đồng chí Tạ Văn Tường – PGĐ Sở, Phụ trách Cụm thi đua dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng dự có đ/c Phạm Văn Khương – PGĐ Sở, các đồng chí thường trực Công đoàn Ngành, thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở và cán bộ đại diện 4 đơn vị trong Cụm.

(Đ/c Tạ Văn Tường – PGĐ Sở, Phụ trách Cụm thi đua phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Báo cáo tổng kết của Cụm nhận định, qua một năm thực hiện phong trào thi đua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, viên chức, người lao động, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và hoàn thành tốt các nội dung của giao ước thi đua đã ký. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được chú trọng, kịp thời động viên phong trào. Đặc biệt, các đơn vị thuộc Cụm đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời với nhau và với các cơ quan, đơn vị trong, ngoài Sở, từ đó giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên thì vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua chưa linh hoạt; tỷ lệ khen thưởng cho lãnh đạo đơn vị vẫn còn cao… , công tác phát hiện, nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, Cụm còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Tường đánh giá cao những kết quả công tác chuyên môn mà các Ban đã đạt được đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm sâu sát đến công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng đổi mới tư duy của toàn thể cán bộ, viên chức về kỹ năng, trình độ để nâng cao khả năng xử lý công việc; tận dụng thế mạnh sẵn có về chuyên môn, nghiệp vụ, địa lý để khai thác làm lợi về kinh tế, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Qua tổng hợp chấm điểm thi đua và kết quả rà soát các tiêu chí của thường trực Hội đồng TĐKT Sở, Hội nghị đã tiến hành bình xét và suy tôn các đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng. Kết quả biểu quyết Cụm thi đua số 3 thống nhất đề nghị Hội đồng TĐKT Sở xét đề nghị UBND Thành phố tặng cờ thi đua cho Ban Duy tu các công trình nông nghiệp & PTNT; tặng Bằng khen cho Ban QLCT phân lũ sông Đáy. Cũng tại Hội nghị, Cụm thi đua số 3 đã bình bầu Ban Quản lý rừng Phòng hộ – Đặc dụng là đơn vị cụm trưởng, Ban Duy tu các công trình nông nghiệp & PTNT là đơn vị cụm phó năm 2019.

Đỗ Hữu Thắng - Ban QLCT Phân lũ sông Đáy

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2049
Tổng lượng truy cập: 3183993