Thông tin tuyển dụng
Thông báo công nhận trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT NĂM 2020

Ngày 25/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành Thông báo số 165/TB-SNN về việc công nhận trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở NN và PTNT Hà Nội năm 2020

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập và hình thức xét tuyển tại Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020

Ngày 13/04/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-SNN về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập và hình thức xét tuyển tại Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020

Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện xét tuyển tại vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT HÀ NỘI NĂM 2020

Ngày 09/04/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 406/QĐ-SNN về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện xét tuyển tại vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2759
Tổng lượng truy cập: 3183993