Thông báo kết quả họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Sở Nông nghiệp & PTNT Thủ đô” năm 2018

Ngày 05/01/2019 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có Thông báo số 05/TB-SNN-VP về việc thong báo kết quả họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Sở Nông nghiệp & PTNT Thủ đô” năm 2018

Thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có lô tài sản bán đấu giá gồm:

Thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có lô tài sản bán đấu giá gồm:

THÔNG BÁO LỊCH LẤY NƯỚC PHỤC VỤ GIEO CẤY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2018-2019 KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Ngày 24/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông báo số 9974/TB-BNN-TCTL ngày 24/12/2018 về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018 – 2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

Kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu " cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô" năm 2018

Ngày 26/12/2018, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở họp bình xét danh hiệu "cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô" năm 2018.

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 294
Tổng lượng truy cập: 372574