Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng
Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng (Thông tư)

Theo đó, Thông tư quy định về phạm vi áp dụng; mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng:

- Phạm vi áp dụng:

+ Viên chức chuyên ngành khuyến nông thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật về khuyến nông làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có chức năng, nhiệm vụ về khuyến nông.

+ Viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật về lâm nghiệp làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ.

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông:

+ Khuyến nông viên chính (hạng II), Mã số: V.03.09.25.

+ Khuyến nông viên (hạng III), Mã số: V.03.09.26.

+ Kỹ thuật viên khuyến nông (hạng IV), Mã số: V.03.09.27.

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng:

+ Quản lý bảo vệ rừng viên chính (hạng II), Mã số: V.03.10.28.

+ Quản lý bảo vệ rừng viên (hạng III), Mã số: V.03.10.29.

+ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng (hạng IV), Mã số: V.03.10.30.

Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập danh sách viên chức được chuyển xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng và tổ chức thực hiện. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức có trách nhiệm cử viên chức hoàn thiện chứng chỉ bồi dưỡng theo tuẩn chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2021./.

(Xem chi tiết Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT - tại đây)

Nguyễn Thêu - Phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5250
Tổng lượng truy cập: 5447692