Quy định mới về nâng hạng công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo đó, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có 04 Điều; Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có 03 Chương và 38 Điều.

Thông tư bãi bỏ các Quy chế, Nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ hoặc Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ thì được áp dụng Nội quy, Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để tổ chức kỳ thi hoặc xét; kể từ ngày 20/01/2021 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Một số điểm lưu ý theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020:

1) Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

- Về tổ chức thi, xét tuyển công chức, viên chứ, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, gồm:

Công tác tổ chức: Công tác chuẩn bị; Công tác xây dựng đề thi; Tổ chức khai mạc; Tổ chức họp Ban coi thi; Cách bố trí, sắp xếp phòng thi; Cách thức tổ chức thi trắc nghiệm tại vòng 1.

Thi trắc nhiệm trên máy tính, gồm: Nguyên tắc của việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án thi trên máy vi tính; Trách nhiệm của giám thị phòng thi, giám thị hành lang; Quyền của người dự thi khi khi trắc nghiệm trên máy vi tính; Giải quyết kiến nghị về bài thi.

Thi trắc nghiệm trên giấy, thi viết, thi phỏng vấn, thực hành, gồm: Công tác chuẩn bị đề thi; Giấy làm bài thi, giấy nháp; Xác nhận tình trạng đề thi và mở đề thi; Cách tính thời gian làm bài thi; Coi thi và thu bài thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy; Chấm thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy; Chấm phúc khảo thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy; Xử lý két quả thi sau khi có kết quả phúc khảo; Chấm điểm phỏng vấn, thực hành, bảo vệ đề án; Ghép phách và tổng hợp kết quả thi.

- Về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gồm: Nhiệm vụ của Hội đồng; Ban Thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải thành lập Ban giám sát gồm Trưởng ban và các thành viên, trong đó có một thành viên kiêm Thư ký.

2) Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Thí sinh bị chấm điểm 0 nếu phần thi viết bằng 2 loại mực khác nhau trở lên hoặc viết bằng màu mực không đúng quy định

Theo quy định, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định, trường hợp đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thì không được dự thi.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ, bút viết để làm bài thi; không được mnag vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc đen, không sử dụng các loại mực khác màu, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi.

Trường hợp thi trên máy tính, thí sinh chỉ được rời phòng thi khi đã nộp bài và ký xác nhận vào bảng kết quả thi. Thí sinh sẽ phải nhận điểm 0 nếu không ký xác nhận vào bảng kết quả thi trước khi ra khỏi phòng thi hoặc ký thay thí sinh dự thi khác.

Đối với các thí sinh vi phạm quy chế, có các hình thức xử lý như sau: Khiển trách; cảnh cáo; đình chỉ; hủy kết quả thi; trừ điểm bài thi; chấm điểm 0 đối với thi trắc nghiệm trên giấy hoặc thi viết. Trong đó, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi hoặc cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

Thí sinh bị hủy kết quả thi nếu vi phạm một trong các lỗi sau: Viết, vẽ vào giấy thi những nội dung không liên quan đến nội dung của bài thi; đánh tráo bài thi, thi hộ hoặc bị đình chỉ thi.

Thí sinh bị chấm điểm 0 trong các trường hợp sau: Phần thi, bài thi, môn thi có từ 2 bài làm trở lên; có từ 2 chữ viết khác nhau trở lên; viết bằng 2 loại mực khác nhau trở lên hoặc viết bằng màu mực không đúng quy định; viết trên giấy nháp, giấy không do giám thị phòng thi phát.

- Đề thi, câu hỏi thi, đáp án thuộc bí mật nhà nước độ Mật

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định rõ: Đề thi, câu hỏi thi, đáp án thuộc bí mật nhà nước độ Mật. Việc xây dựng đề thi, câu hỏi thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án phải được thực hiện tại địa điểm an toàn, biệt lập, được bảo vệ, có đầy đủ phương tiện bảo quản, phòng cháy, chữa cháy. Các thành viên tham gia làm đề thi, câu hỏi thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án đều phải cách ly với bên ngoài từ thời điểm tập trung làm đề thi cho đến khi kết thúc môn thi đó. Việc xây dựng đề thi phải đảm bảo chính xác, khoa học, lời văn, câu chữ rõ ràng; đề thi phải phù hợp với nội dung môn thi, có tính tư duy, suy luận, tổng hợp, phân tích, tránh việc học thuộc lòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2021.

Xem chi tiết Thông tư số 06/2020/TT-BNV tại đây./.

Nguyễn Thêu - Phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9508
Tổng lượng truy cập: 5235940