Danh sách 12 làng nghề được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể
Ngày 26/10/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4787/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách làng nghề, đại diện làng nghề nội dung và mức hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể.

Hình ảnh làng nghề Quất cảnh Tứ Liên, Hà Nội

 

Theo đó, danh sách 12 làng nghề và các nội dung được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề cụ thể:

Làng nghề Rèn thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; Làng nghề Mộc Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai; Làng nghề truyền thống chế biến thuốc nam dân tộc Dao thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì; Làng nghề truyền thống chế biến chè Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì; Làng nghề cót nan thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai; Làng nghề truyền thống mộc dân dụng và chế biến lâm sản Ngô Sài, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai; Làng nghề bánh kẹo dệt kim La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức; Làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì; Làng nghề truyền thống Quất cảnh Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; Làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; Làng nghề truyền thống hoa đào Nhật Tân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; Làng nghề thêu thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín.

Nội dung hỗ trợ: 01 làng nghề tối đa được hỗ trợ 05 nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định 4787/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.

Mức hỗ trợ: Tối đa không quá 100 triệu/nội dung; nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn kinh phí nghiệp vụ năm 2020 đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tại các Quyết định của UBND TP: số 4043/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 và hỗ trợ trực tiếp thông qua đại diện của làng nghề được thụ hưởng.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm về các hồ sơ trình duyệt có liên quan; căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề của UBND Thành phố; phối hợp UBND các huyện có làng nghề được hỗ trợ kinh phí và đại diện làng nghề: Rà soát hồ sơ, xác định nội dung kinh phí hỗ trợ cụ thể, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện xây dựng, duy trì, quản lý và phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được Thành phố quyết định hỗ trợ kinh phí, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định. Đồng thời, ký hợp đồng, kiểm tra, giám sát thực hiện, sau khi hoàn thành các nội dung hỗ trợ thực hiện ký thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán kinh phí đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

Giao UBND các huyện có làng nghề được phê duyệt tại Quyết định: Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát hồ sơ, xác định nội dung kinh phí hỗ trợ cụ thể, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện xây dựng, duy trì, quản lý và phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được Thành phố quyết định hỗ trợ kinh phí, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định đối với từng làng nghề trực thuộc địa phương; thực hiện ký hợp đồng, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định hiện hành; quản lý thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề trực thuộc địa phương theo quy định.

Các làng nghề được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể: Triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề theo đúng hợp đồng đã ký kết với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện; thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Thực hiện quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề sau khi đã được Thành phố hỗ trợ

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem chi tiết Quyết định số 4787/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 tại đây

Thu Huyền

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 11168
Tổng lượng truy cập: 4739093