Tiếp tục thực hiện nghiêm có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Ngày 07/9/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành công văn số 2867/SNN-TTr về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3766/UBND-NC ngày 10/8/2020.

Theo văn bản số 2867/SNN-TTr, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chức năng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường quản lý sử dụng tài sản công, nhà đất không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội nếu để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có công chức, viên chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng, đồng thời phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài.

2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố triển khai các Đề án thuộc chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm; các Kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, không để người dân bức xúc, giảm niềm tin vào đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng do cơ quan, đơn vị quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những công chức, viên chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở “liêm chính, bản lĩnh”, có phấm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo đúng quy định.

4. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật đế có biện pháp ngăn chặn.

            5. Chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường chế tài xử lý đế răn đe, phòng ngừa hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2256
Tổng lượng truy cập: 4034332