Xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài
Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài. Ngày 08/9/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 2878/SNN-TTr về việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài

Theo văn bản số 2878/SNN-TTr, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chức năng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

            1. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt nội dung công văn số 1030/SNN-TTr ngày 15/4/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cụ thể: Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 01/7/2014; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 07/5/2019 của Thành ủy; Chỉ thị sổ 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 09/KH-SNN ngày 09/02/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công văn số 2407/SNN-TTr ngày 31/8/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại, tiếp công dân ngay tại cơ quan, đơn vị, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh; Tổ chức triển khai nghiêm túc, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhất là những vụ việc có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo, giải quyết, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

2. Tập trung giải quyết tốt, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không để tồn đọng kéo dài; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng nội dung công văn số 2308/SNN-TTr ngày 23/08/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

3. Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người tại trụ sở tiếp công dân của Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phải có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ tiếp công dân của Sở, Thanh tra Sở để tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định; kịp thời thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, không để công dân tập trung đông người khiếu kiện kéo dài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Thủ đô.

Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2437
Tổng lượng truy cập: 4034332