KHẢO SÁT, ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Ngày 01/7/2020 Chủ tịch thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2020

Ngày 01/7/2020 Chủ tịch thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2020

Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) là một chỉ dấu cho biết mức độ hài lòng của họ khi đến làm việc tại các cơ quan nhà nước; nó cũng là thước đo về sự tận tụy, nhiệt tình, công tâm của cán bộ, công chức, viên chức khi trực tiếp làm việc với dân để giải quyết các nhu cầu về thủ tục hành chính và các công việc liên quan khác.

Theo Kế hoạch này, Thành phố sẽ tổ chức đánh giá độc lập; đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 20 Sở, cơ quan tương đương Sở, 30 quận, huyện, thị xã.

Đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị, địa bàn được khảo sát.

Phương pháp khảo sát: Kết hợp trực tiếp tại Bộ phận một cửa và khảo sát hồi tố qua bưu điện. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao làm đơn vị trực tiếp thực việc việc phát, thu phiếu điều tra, khảo sát; phân tích, tổng hợp kết quả.

Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Thành phố sẽ tiến hành khảo sát tại 03 địa điểm: Bộ phận một cửa cơ quan Sở, Chi cục Chăn nuôi – Thú y và Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, với số phiếu được dự kiến như sau:

- Cơ quan Sở: 30 phiếu.

- Chi cục Chăn nuôi – Thú y: 60 phiếu.

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 60 phiếu

Tổng cộng: 150 phiếu

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020.

Ngoài việc khảo sát do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, Kế hoạch 134/KH-UBND cũng yêu cầu các Sở, ngành, Chi cục thuộc Sở, UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên tiến hành tự khảo sát, lấy ý kiến của người dân, người đại diện tổ chức có giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; Phương pháp, đối tượng, mẫu phiếu, tổng hợp kết quả... thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND Thành phố và Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND Thành phố.

Việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức là một kênh thiết thực để đánh giá mức độ cải cách hành chính của từng đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chỉ số SIPAS của toàn Thành phố năm 2020 và các năm tiếp theo./.

Nguyễn Thành Trung

(Văn phòng Sở)

Nguyễn Thành Trung

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4590
Tổng lượng truy cập: 3412520