KIỂM TRA CÔNG VỤ, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Ngày 30/6/2020 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã có Quyết định số 948/QĐ-SNN thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ của Sở năm 2020; ngày 06/7/2020 có văn bản số 2102/SNN-VP thông báo lịch kiểm tra cụ thể đến các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 ban hành theo Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra công vụ năm 2020.

Ngày 30/6/2020 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã có Quyết định số 948/QĐ-SNN thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ của Sở năm 2020; ngày 06/7/2020 có văn bản số 2102/SNN-VP thông báo lịch kiểm tra cụ thể đến các đơn vị trực thuộc.

Mục đích của đợt kiểm tra này là đánh giá việc triển khai công tác cải cách hành chính; duy trì kỷ cương, nề nếp; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại các đơn vị thuộc Sở từ đầu năm đến nay; qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện ra trong quá trình kiểm tra, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị Thành phố giao cho Sở trong năm 2020.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cộng với mùa mưa bão đang đến gần, nên năm nay Đoàn Kiểm tra công vụ của Sở thực hiện kết hợp 02 hình thức kiểm tra:

- Kiểm tra trực tiếp tại đơn vị: áp dụng đối với 08 Chi cục (Thủy lợi, Kiểm Lâm, Chăn nuôi – Thú y, Thủy sản, Trồng trọt – BVTV, Đê điều và PCLB, Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

- Kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo: áp dụng đối với các Trung tâm và Ban.

Nội dung kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực như: việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan của công chức, viên chức, người lao động; Công tác triển khai một số văn bản chỉ đạo của Sở (Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm tra công vụ, Kế hoạch rà soát VBQPPL, Kế hoạch rà soát TTHC, Kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI,..); chế độ báo cáo định kỳ về cải cách hành chính; Công tác sửa đổi, bổ sung, ban hành nội quy, quy chế năm 2020; Công tác văn thư - lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi hệ thống ISO; Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Công tác thực hiện phân cấp về quản lý hồ sơ CCVC, lao động hợp đồng; quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, hợp đồng lao động; nâng lương, sử dụng biên chế; tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; Công tác công khai dự toán, báo cáo tài chính quý I+II; tiến độ công tác đấu thầu đối với các gói thầu đã thực hiện năm 2020..

Việc kiểm tra sẽ thực hiện theo thực tế tại thời điểm và qua hồ sơ, sổ sách, báo cáo của đơn vị. Thời gian kiểm tra tại các đơn vị bắt đầu từ ngày 17/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 11/8/2020./.

Nguyễn Thành Trung

(Văn phòng Sở)

Nguyễn Thành Trung

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4817
Tổng lượng truy cập: 3412520