TẬP HUẤN Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phối hợp với Công ty Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao, tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở theo chỉ đạo tại Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 ban hành theo Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phối hợp với Công ty Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao, tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở theo chỉ đạo tại Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 ban hành theo Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Tham dự lớp tập huấn gồm các đồng chí Lãnh đạo Sở; Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; một số công chức tại bộ phận một cửa, văn thư.. có liên quan.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Công ty Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, chú trọng những điểm mới của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; hướng dẫn thực hành kỹ năng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 bao gồm 5 bước: Lập kế hoạch nâng cấp HTQLCL theo phiên bản mới; Đánh giá và phân tích thực trạng của HTQLCL ISO hiện tại; Đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, về Hệ thống quản lý chất lượng, về chính sách chất lượng, về đánh giá nội bộ, về công tác duy trì cải tiến thường xuyên Hệ thống…; Tiến hành xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng; Thực hiện công bố hoặc liên hệ đăng ký chứng nhận với các tổ chức chứng nhận.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã có thêm kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, hiểu được mục đích cũng như lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO9001: 2015; nắm bắt được những kỹ năng để chuyển đổi từ Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015, nhằm chủ động trong việc chuyển đổi tại đơn vị, bộ phận mình.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNN ngày 25/02/2020 về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đề ra mục tiêu sẽ hoàn thành việc chuyển đổi và đưa vào vận hành hệ thống theo phiên bản mới trước tháng 6/2020, đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố. Đây là một trong các nội dung của Hiện đại hóa hành chính./.

                                                                                                      

Nguyễn Thành Trung - Văn phòng Sở NN & PTNT HN

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 573
Tổng lượng truy cập: 3194335