Triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp "năm dân vận chính quyền năm 2019" trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong những năm qua, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội luôn quan tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Quán triệt thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo Sở đã sắp xếp thời gian để trực tiếp tiếp xúc và lắng nghe công dân, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt không để tồn đọng kéo dài. Qua đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền" 2019 trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ khiếu kiện đông người phức tạp, ngày 04/9/2019 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành công văn số 2889/SNN-TTr trong đó yêu cầu các đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND thành phố về "triển khai thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 23/5/2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; thực hiện nền nếp nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ khi mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

2. Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

3. Tổ chức triển khai nghiêm túc, triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo, giải quyết, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân./.

Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 7088
Tổng lượng truy cập: 3142350