Để có giống vật nuôi chất lượng cao
Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi, thời gian vừa qua, Hà Nội đã tập trung đưa những giống mới chất lượng cao vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi, hướng tới trở thành trung tâm cung cấp giống cho cả nước. Tuy nhiên, để phát triển những cơ sở sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao, quy mô lớn ngành Nông nghiệp Thủ đô cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.