DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CẬP NHẬT DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN

(CỬA HÀNG)

               

STT

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Tên chủ cơ sở

Điện thoại

Số GCN

Ngày

I

Mê Linh

         

1

1

Hộ kinh doanh Phúc Dịu

Khu 3, thôn Yên Bài, xã Tự Lập

Nguyễn Thị Phúc

0349.443.315

452/GCN-BBP

18/3/2020

2

2

CH BBPB Vương Duy Thạch

Thôn Ấp 1, xã Tiền Phong

Vương Duy Thạch

0398.491.172

453/GCN-BBP

18/3/2020

3

3

Hộ kinh doanh Lương Đạt

Xóm 4, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt

Lương Văn Đạt

0979.229.995

454/GCN-BBP

18/3/2020

4

4

CH BBPB Nguyễn Thị An

Đội 5, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa

Nguyễn Thị An

0943.480.837

455/GCN-BBP

18/3/2020

5

5

CH BBPB Nguyễn Thế Anh

TDP số 9, TT Quang Minh

Nguyễn Thế Anh

0965.004.596

556/GCN-BBP

3/4/2020

6

6

CH BBPB Nguyễn Thị Vân

Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong

Nguyễn Thị Vân

0903.433.396

563/GCN-BBP

4/7/2020

7

7

CH BBPB Nguyễn Văn Loan

Khu 7, Phố Yên, xã Tiền phong

Nguyễn Văn Loan

0912.140.020

564/GCN-BBP

4/7/2020

8

8

HKD Nguyễn Văn Thanh 1987

Phố Yên, xã Tiền Phong

Nguyễn Văn Thanh

0976.028.801

565/GCN-BBP

4/7/2020

 

II

Huyện Quốc Oai

         

9

1

HKD Vương Duy Đức

Thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang

Vương Duy Đức

0984.973.096

557/GCN-BBP

3/4/2020

10

2

HKD Nguyễn Thị Thu Hoa

Thôn 5, xã Phú Cát

Nguyễn Thị Thu Hoa

0979.273.951

558/GCN-BBP

3/4/2020

11

3

HKD Bùi Minh Tiến

Xóm mới, thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch

Bùi Minh Tiến

0965.952.287

559/GCN-BBP

3/4/2020

 

III

Huyện Hoài Đức

12

1

Hộ KD Nguyễn Thị Xuân 1962

Thôn 1, xã Cát Quế

Nguyễn Thị Xuân

0973.916.018

528/GCN-BBP

27/3/2020

13

2

Hộ KD Dũng Toàn

Thôn 7, xã Yên Sở, Hoài Đức

Nguyễn Văn Toàn

0977.928.585

553/GCN-BBP

1/4/2020

 

IV

Đông Anh

14

1

CH BBPB Trần Văn Toan-790

Thôn Đìa, xã Nam Hồng

Trần Văn Toan

0394695950

457/GCN-BBP

3/19/2020

15

2

CH BBPB Nguyễn Hữu Hiếu

Thôn Gia Lương, xã Việt Hùng

Nguyễn Hữu Hiếu

0917949445

458/GCN-BBP

3/19/2020

16

3

CH BBPB Ngô Thị Mai - 999

Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ

Ngô Thị Mai

0349073786

520/GCN-BBP

3/27/2020

17

4

CH BBPB Nguyễn Thị Hiền 02

Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ,

Nguyễn Thị Hiền

0974174689

521/GCN-BBP

3/27/2020

18

5

CH BBPB Nguyễn Thị Mậu

Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm

Nguyễn Thị Mậu

0382925963

522/GCN-BBP

3/27/2020

 

V

Huyện Sóc Sơn

19

1

CH BBPB Nguyễn Thị Bằng

Thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược

Nguyễn Thị Bằng

0362661989

459/GCN-BBP

3/19/2020

20

2

CH BBPB Xuyền Quang

Thôn Lương Phúc, xã Việt Long

Nguyễn Thị Xuyền

0344440206

499/GCN-BBP

3/25/2020

21

3

CH BBPB Trần Văn Định

Thôn Hương Gia, xã Phú Cường

Trần Văn Định

0399948677

500/GCN-BBP

3/25/2020

22

4

CH BBPB Nguyễn Thị Tình

Thôn An Trung, xã Tân Dân

Nguyễn Thị Tình

0359335897

505/GCN-BBP

3/26/2020

23

5

CH BBPB Nguyễn Thị Đương

Thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân

Nguyễn Thị Đương

0976057052

506/GCN-BBP

3/26/2020

24

6

CH BBPB Lê Thị Hà

Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân

Lê Thị Hà

0984772475

507/GCN-BBP

3/26/2020

25

7

CH BBPB Bùi Thị Xuân

Thôn Xuân Dục, xã Tân Minh

Bùi Thị Xuân

0358664995

508/GCN-BBP

3/26/2020

26

8

CH BBPB Nguyễn Văn Nhân

Thôn An Trung, xã Tân Dân

Nguyễn Văn Nhân

0977482833

534/GCN-BBP

3/31/2020

27

9

CH BBPB Phùng Văn Duyên

Thôn Xuân Áp, xã Tân Dân

Phùng Văn Duyên

0978851628

535/GCN-BBP

3/31/2020

28

10

CH BBPB Phạm Thị Bảy

Thôn Ninh Nội, xã Tân Dân

Phạm Thị Bảy

0985064641

536/GCN-BBP

3/31/2020

29

11

CH BBPB Chu Thị Vụ

Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân

Chu Thị Vụ

0368699860

549/GCN-BBP

4/1/2020

30

12

CH BBPB Hà Thị Vui

Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân

Hà Thị Vui

0347196490

550/GCN-BBP

4/1/2020

31

13

CH BBPB Dương Thị Huế

Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân

Dương Thị Huế

0962286132

597/GCN-BBP

4/16/2020

 

VI

Huyện Thạch Thất

32

1

CH BBPB Nguyễn Thị Huệ

Thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu

Nguyễn Thị Huệ

0394559669

509/GCN-BBP

3/26/2020

33

2

CH BBPB Cao Thị Hiền

Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu

Cao Thị Hiền

0964124880

510/GCN-BBP

3/26/2020

34

2

CH BBPB Nguyễn Thị Nhung

Thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu

Nguyễn Thị Nhung

0964124880

511/GCN-BBP

3/26/2020

35

4

HTX NN Dị Nậu

Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu

Nguyễn Thị Thành

;0393647829

512/GCN-BBP

3/26/2020

 

VII

Huyện Ba Vì

36

1

CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Hiền

Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng

Nguyễn Thị Thanh Hiền

038212308

513/GCN-BBP

3/26/2020

37

2

CH BBPB Nguyễn Khánh Dư

Thôn Phương Khê, xã Phú Phương

Nguyễn Khánh Dư

0528527864

516/GCN-BBP

3/27/2020

38

3

CH BBPB Lê Thị Lan

Thôn Hạc Sơn, xã Châu Sơn

Lê Thị Lan

0362933268

517/GCN-BBP

3/27/2020

39

4

CH BBPB Ngô Xuân Quang

Thôn Phú Lội, xã Minh Quang

Ngô Xuân Quang

0368238564

518/GCN-BBP

3/27/2020

40

5

CH BBPB Nguyễn Hữu Trung

Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường

Nguyễn Hữu Trung

0984417354

519/GCN-BBP

3/27/2020

41

6

CH BBPB Đoàn Thị Hương

Thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong

Đoàn Thị Hương

0349364119

589/GCN-BBP

4/16/2020

42

7

CH BBPB Vũ Thị Huề

Thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường

Vũ Thị Huề

0382792068

590/GCN-BBP

4/16/2020

43

8

CH BBPB Phùng Thị Ngãi

Thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Xuyên

Phùng Thị Ngãi

0398222315

591/GCN-BBP

4/16/2020

44

9

CH BBPB Nguyễn Thị Tú Anh

Thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông

Nguyễn Thị Tú Anh

0392159091

592/GCN-BBP

4/16/2020

45

10

CH BBPB Nguyễn Hữu Tích

Thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng

Nguyễn Hữu Tích

0979054729

593/GCN-BBP

4/16/2020

46

11

CH BBPB Lương Thị Phương

Thôn Thái Bạt 2, xã Tòng Bạt

Lương Thị Phương

0388557373

594/GCN-BBP

4/16/2020

47

12

CH BBPB Lê Hữu Tình

Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì

Lê Hữu Tình

0982445562

595/GCN-BBP

4/16/2020

48

13

CH BBPB Vũ Văn Thắng

Thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì

Vũ Văn Thắng

0376252500

596/GCN-BBP

4/16/2020

 

VIII

Huyện Gia Lâm

49

1

Hộ kinh doanh Hoa Công Tùng

Thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá

Hoa Công Tùng

0981011612

463/GCN-BBP

3/20/2020

 

IX

Huyện Long Biên

50

1

CH BBPB Nguyễn Thị Hợp

Tổ 20, Phường Thượng Thanh

Nguyễn Thị Hợp

0367409652

540/GCN-BBP

3/31/2020

51

2

HTX thương mại Thạch Bàn

Chợ Mới, Phường Thạch Bàn

Nguyễn Thị Chuyến

0389535527

541/GCN-BBP

3/31/2020

52

3

CH BBPB Thắm Thao

Tổ 4, Phường Cự Khối, quận Long Biên

Nguyễn Thị Thắm

0903449800

542/GCN-BBP

3/31/2020

53

4

CH BBPB Nguyễn Thị Bích Phượng

Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng

Nguyễn Thị Bích Phượng

0988771970

551/GCN-BBP

4/1/2020

 

X

Huyện Phú Xuyên

54

1

CH BBPB Trần Văn Huy

Thôn Kính Quy, xã Minh Tân

Trần Văn Huy

0989382609

537/GCN-BBP

3/31/2020

55

2

CH BBPB Nguyễn Văn Sửu

Thôn Nhân Sơn, xã Tri Thủy

Nguyễn Văn Sửu

0383934146

538/GCN-BBP

3/31/2020

56

3

CH BBPB Lê Thị Nhung

Thôn Thần Quy, xã Minh Tân

Lê Thị Nhung

0945216167

539/GCN-BBP

3/31/2020

57

4

CH BBPB Nguyễn An Hợp

Thôn Khang Thái, xã Khai Thái

Nguyễn An Hợp

0392728876

598/GCN-BBP

4/16/2020

 

XI

Huyện Phúc Thọ

         

58

1

CH BBPB Phí Thị Minh Chang

Cụm 3, xã Ngọc Tảo

Phí Thị Minh Chang

0971032043

527/GCN-BBP

27/3/2020

               

CẬP NHẬT DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN (CÔNG TY)

               
 

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Tên chủ cơ sở

Điện thoại

Số GCN

Ngày

 

1

CT TNHH AKITA Việt nam

Số 2, ngách 22, ngõ 120 đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai

Lưu Văn Thêm

02435592309

381/GCN-BBP

3/9/2020

 

2

CT CO DCN Sài Gòn

Số 28/14, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy

Hoàng Thống Nhất

02439951472

382/GCN-BBP

3/9/2020

 

3

CT TNHH Thuốc BVTV Hoàng Phát

xóm Bàng, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

Hoàng Văn Chiến

0966851111

386/GCN-BBP

3/9/2020

 

4

CT TNHH Greentech Hoa kỳ

P.1602, tầng 16, toà nhà A3 Dự án Ecolife Capitol 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Nguyễn Phương Thảo

024345148592

405/GCN-BBP

3/11/2020

 

5

CT CP Sản xuất và chế biến nông sản số 1 Hà Nội

Số 11, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngô Thị Tứ Thư

0989386886

515/GCN-BBP

3/27/2020

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2714
Tổng lượng truy cập: 3183993