Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sáng ngày 10/7/2018, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Khương Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành đã đến dự hội nghị.

Trung tâm phát triển cây trồng thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc, duy trì các loại giống cây trồng; lưu trữ, bảo tồn nguồn gen giống cây trồng; sản xuất và cung ứng giống cây trồng mới; đào tạo, tập huấn nông dân sản xuất giống trong vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; xây dựng các vùng sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng, giá trị kinh tế cao, phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Thành phố Hà Nội.

Đ/c Khương Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành (thứ 2 từ trái qua) trao giấy khen cho cán bộ Trung tâm đạt thành tích xuất sắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các Phòng chức năng, Trạm thực nghiệm giống cây trồng thuộc Trung tâm đã hoạt động nề nếp, có hiệu quả, từng bước đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đi vào thực tiễn. Trung tâm đã thực hiện việc khảo nghiệm các loại giống cây trồng đã thực hiện đạt 99,78% kế hoạch diện tích, sản xuất đậu tương giống vụ Hè thu thực hiện đạt 100% diện tích và hỗ trợ sản xuất lúa Japponica hàng hóa chất lượng theo hướng xuất khẩu đạt 80% kế hoạch.

          Trung tâm cũng đã phối hợp tốt với các huyện để thực hiện tập huấn kỹ thuật cho người sản xuất trong vùng nông nghiệp chuyên canh của thành phố theo NQ25/2013/NQ-HĐND đạt 99,8% kế hoạch; Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội đạt 60% kế hoạch.

Từ những gì đã đạt được nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, Trung tâm tăng cường công tác khảo nghiệm, thực nghiệm giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất của Hà Nội. Ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản lý mới, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả các mô hình, chương trình, dự án; Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ hàng hoá nông sản chất lượng cao.

Tại Hội nghị, đồng chí Khương Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành ghi nhận kết quả đặt được của Trung tâm, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình. Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức và quản lý, khoán quản, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hòa - Giám đốc Trung tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo và yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đất đai, tiền vốn, tài sản, trang thiết bị để phục vụ tốt các hoạt động của Trung tâm; Giữ vững an ninh, đoàn kết nội bộ, trật tự, an toàn cơ quan, chăm lo đời sống tinh thần đối với CBVC và người lao động. Từng bước triển khai sản xuất, kinh doanh dịch vụ nâng cao đời sống cho CNVC Trung tâm trên cơ sở tăng cường các hoạt động và thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

Phan Kế Hoàng - Trung tâm Phất triển cây trồng Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 562
Tổng lượng truy cập: 489985