Hà Nội tập trung thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai sản xuất vụ mùa năm 2022
Theo số liệu tổng hơp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Vụ xuân năm 2022 toàn Thành phố đã gieo cấy lúa Xuân đạt 83.606,2 ha, đạt 102,7 % kế hoạch, giảm 1.451,7 ha so với vụ xuân năm 2021.

- Cơ cấu giống lúa tiếp tục chuyển dịch theo hướng mở rộng diện tích lúa chất lượng cao:

+ Nhóm giống lúa chất lượng, lúa nếp đạt 53.801ha, chiếm 64,3% diện tích gieo cấy (TBR225: 15.664,2 ha, Bắc thơm 7: 10.312,2 ha; VRN 20: 7.178,3 ha; Nếp 97: 2.911,5 ha,...) tập trung ở các huyện Phúc Thọ, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ba Vì, Đông Anh, Thường Tín,...

+ Nhóm giống lúa thuần năng suất khá đạt 31.497,4 ha, chiếm 28,8% diện tích (Thiên ưu 8: 8.276,9 ha, Khang dân: 7.150 ha, ...). Một số địa phương có tỷ lệ gieo cấy nhóm giống này lớn gồm Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh,...

+ Nhóm giống lúa lai đạt 4.605,7 ha, chiếm 6,9 % (Nhị Ưu 838: 2.859,8 ha, TH3-4: 377,9 ha, TH3-3: 313,3 ha, tập trung ở huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Sơn Tây,...