Đổi tên Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội thành Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội
Ngày 05/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành Quyết định số 4472/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội thành Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức.

Theo đó, Chi cục có tên mới là Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội, trụ sở chính tại số 01 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà trực tiếp là Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Chi cục có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời, làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Chi cục có Chi cục Trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng; có 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Quản lý phòng, chống thiên tai; Phòng Quản lý đê điều; Phòng Thanh tra - Pháp chế) và 17 hạt Quản lý đê trực thuộc Chi cục có trụ sở đặt tại các quận, huyện, thị xã có đê từ cấp III trở lên. Lãnh đạo Phòng, Hạt có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó (trường hợp Phòng, Hạt có dưới 07 biên chế được bố trí 01 cấp phó).

Biên chế của Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội gồm biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân Thành phổ giao hàng năm trong tổng số biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước mắt, bao gồm 100 chỉ tiêu biên chế công chức, 114 chỉ tiêu biên chế viên chức, 62 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục xem chi tiết tại Quyết định số 4472/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thu Huyền

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 8240
Tổng lượng truy cập: 5315370