Xây dựng phương án phòng, chống úng, ngập vụ Mùa năm 2020

Đ chủ động trong công tác phòng, chống úng, ngập ngoại thành và đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, bão năm 2020. Ngày 18/3/2020 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 721/SNN-TL về việc xây dựng phương án phòng, chống úng, ngập vụ Mùa năm 2020 gửi đến các doanh nghiệp thủy lợi; các quận, huyện, thị xã trên địa bàn và các đơn vị liên quan. Trong văn bản Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị như sau:

Các Doanh nghiệp thủy lợi tập trung rà soát, kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão, úng năm 2020. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức tu bổ, sửa chữa các công trình chống úng, hồ đập, nạo vét kênh tiêu; vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước; bổ sung trang thiết bị, vật tư, phương tiện dự phòng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão năm 2020…

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt đối với các công trình phục vụ tiêu úng.

Ban quản lý các dự án thủy lợi và dự án liên quan đến công trình thủy lợi đang triển khai và các công trình đã được bàn giao nhưng chưa hết thời hạn bảo hành trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình và từng hạng mục công trình; bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị; trình phương án để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện xây dựng phương án phòng, chống úng, ngập vụ Mùa năm 2020 trên địa bàn phụ trách quản lý xong trước ngày 03/4/2020; gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Nguyễn Văn Sáng – Văn phòng Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2516
Tổng lượng truy cập: 3183993