Hướng dẫn trình tự kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 28/6/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 144/HD-SNN về trình tự kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Những năm gần đây, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi vẫn diễn ra trên địa bàn Thành phố với mức độ đáng kể cả về hình thức lẫn số vụ vi phạm. Việc lập biên bản, tổng hợp, báo cáo vi phạm còn chưa được thống nhất; sự phối hợp giữa Tổ chức khai thác công trình thủy lợi và địa phương chưa được kịp thời, do đó công tác xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi đạt hiệu quả còn thấp. Để từng bước khắc phục các tồn tại trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, hướng dẫn về thành phần hồ sơ, trình tự kiểm tra, lập biên bản, tổng hợp, báo cáo vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi; công tác phối hợp giữa Tổ chức khai thác công trình thủy lợi và địa phương nơi xảy ra vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Hình ảnh minh họa: Làm cầu trái phép trên bờ kênh (kênh T06 – Hoài Đức)

Về trình tự xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện:

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Khi nhận được hồ sơ vi phạm do Tổ chức khai thác công trình thủy lợi chuyển đến, phải tiến hành các biện pháp ngăn chặn vi phạm, chậm nhất trong thời hạn năm (05) ngày làm việc phải tiến hành các trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; Xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về thủy lợi quy định tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều theo đúng thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền lập hồ sơ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Khi nhận được hồ sơ vụ việc vi phạm và đề nghị xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân cấp xã, thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; chậm nhất trong thời hạn năm (05) ngày làm việc phải tiến hành trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; Xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về thủy lợi quy định tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, tập hợp hồ sơ vi phạm, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xử phạt theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản kiến nghị xử lý vi phạm của Tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan chức năng cấp huyện kiểm tra, xác minh và tham mưu xử lý hoặc chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi hướng dẫn được ban hành, công tác phối hợp và trình tự xử lý vi phạm phát luật trong lĩnh vực thủy lợi giữa các cơ quan, đơn vị được thông suốt, chặt chẽ hơn, các vụ vi phạm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời./.

Lưu Thị Thanh Phương - Chi cục Thủy lợi Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2261
Tổng lượng truy cập: 3183993