Hà Nội có 84,19% tổng số xã về đích nông thôn mới

Thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU ngày 29/8/2011 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”; Kế hoạch 69/KH-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015” Chương trình số 02-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 188/KH-UBND ngày 16/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

Tính đến hết tháng 5 năm 2019, toàn Thành phố đã có 4 huyện và 325/386 xã (chiếm 84,19% tổng số xã) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, đã có 3 xã tại huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Quốc Oai đang hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới theo góp ý của Đoàn Thẩm định Trung ương; huyện Gia Lâm đang trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét để trình Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định. Ngoài ra, còn có huyện Phúc Thọ, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 
                                        Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng về đích nông thôn mới nâng cao

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo 2 huyện: Sóc Sơn, Chương Mỹ hoàn thiện các tiêu chí đề nghị công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Dự kiến đến hết năm 2019, Thành phố sẽ có 6 huyện và thị xã Sơn Tây đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2020, sẽ có từ 10 huyện, thị xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới, từ nay đến cuối năm 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Sở cũng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Huy động đa dạng các nguồn lực xây dựng nông thôn mới…

Nguyễn Văn Sáng – Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4595
Tổng lượng truy cập: 1341635