Năm bài học kinh nghiệm để Quốc Oai trở thành huyện nông thôn mới

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sau 8 năm tập trung triển khai thực hiện, huyện Quốc Oai đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã và đang hoàn thành thủ tục trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn đã có cuộc trao đổi làm rõ hơn kinh nghiệm của huyện trong công tác này.


Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn

- Xin ông cho biết những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện?

- Kể từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Quốc Oai đến nay vừa tròn 8 năm. Trong thời gian qua, huyện Quốc Oai đã huy động cả hệ thống chính trị đã vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo rất sát sao. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cũng nâng lên rõ rệt, trở thành phong trào sâu rộng, là động lực quan trọng trong xây dựng NTM. Huyện Quốc Oai đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, gia tăng giá trị, phát triển bền vững. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới: Sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh theo hướng bền vững. Cơ sở hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hoá, được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh, tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện.

- Ông có thể cho biết một vài con số nổi bật mà huyện Quốc Oai đạt được trong xây dựng nông thôn mới?

- Giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2018, huyện Quốc Oai đã cải tạo, nâng cấp gần 767km đường giao thông trục xã, liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng; nâng cấp, cải tạo 80km kênh tưới cấp 3, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 7.993ha đất nông nghiệp; đầu tư cải tạo sửa chữa và xây dựng mới nhiều trường học; thực hiện xây dựng mới 2 trung tâm văn hóa tại các xã; xây dựng và cải tạo, sửa chữa 23 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố xây dựng mới hệ thống truyền thanh không dây tại 20/20 xã; xây dựng mới 15 điểm thu gom rác thải và 2 công trình xử lý nước thải, rác thải; cải tạo và xây dựng mới 20 trụ sở xã… Nhờ vậy, nhiều nhóm tiêu chí xây dựng NTM đạt kết quả cao. Đáng nói, thu nhập bình quân của người trên địa bàn huyện năm 2018 đạt 44 triệu đồng/người/năm; đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,46%.

Sau 8 năm thực hiện xây dựng NTM, tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện duy trì ở mức cao, hơn 11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng đồng bộ, bộ mặt nông thôn đã đổi mới rõ nét. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định...

- Khi bắt tay vào xây dựng NTM, như ông trao đổi, huyện Quốc Oai gặp vô vàn khó khăn?

- Bằng nhiều nỗ lực, đến cuối năm 2018, huyện Quốc Oai có 20/20 xã trên địa bàn đã đạt các tiêu chí và đủ điểm đạt chuẩn xã NTM, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Huyện đang hoàn thiện các thủ tục để được Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Vừa qua, huyện Quốc Oai đã lấy ý kiến đánh giá của người dân về kết quả xây dựng NTM của huyện, đã có 90% số ý kiến bày tỏ hài lòng.

Nhìn lại chặng đường xây dựng NTM, huyện Quốc Oai đã vượt qua nhiều khó khăn. Chẳn hạn, giai đoạn từ năm 2011 đến 2014, toàn huyện chỉ có 3 xã (Nghĩa Hương, Phú Cát, Phượng Cách) đạt chuẩn NTM. Trước thực tế này, năm 2015, huyện Quốc Oai đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thành lập các tổ công tác do lãnh đạo huyện trực tiếp làm Tổ trưởng, thành viên là người đứng đầu các phòng, ban, ngành, Bí thư, Chủ tịch các xã rà soát những việc đã làm được và chưa được để từ đó rút kinh nghiệm, triển khai hiệu quả. Nhờ vậy, ngay trong năm 2015, toàn huyện có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn về xây dựng NTM. Năm 2016, con số này nâng lên 6 xã và năm 2017 là 4 xã.

Điều có ý nghĩa hơn cả là từ kết quả đạt được nêu trên, không chỉ làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn huyện nhà mà tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rất cao; tinh thần đại đoàn kết được củng cố vững chắc; lòng tin của người dân với Đảng, với nhà nước tăng lên rất nhiều.

- Vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng NTM của huyện Quốc Oai?

- Thứ nhất, huyện Quốc Oai tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, mục đích chương trình xây dựng NTM. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về nhiệm vụ này, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, người dân là chủ thể trực tiếp, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh toàn dân trong xây dựng NTM.

Thứ hai, huyện xác định, công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Đây chính là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển dài dạn cũng như trung hạn, là xương sống để định hình chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa hằng năm, đầu tư đến đâu được đến đó tránh chồng chéo khi triển khai thực hiện.

Thứ ba, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã, thôn để nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, nhiệt tình, sáng tạo vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng xây dựng NTM.

Thứ tư, huyện Quốc Oai tăng cường nguồn thu từ đất, tạo nguồn lực thực hiện xây dựng NTM. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân chung sức xây dựng đường giao thông thôn, xóm đạt chuẩn NTM” để khích lệ các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất xây dựng NTM.

Thứ năm, Ban Chỉ đạo huyện Quốc Oai thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, chủ động rà soát, ưu tiên đầu tư ngân sách để hoàn thiện những tiêu chí về hạ tầng như: Đường giao thông; nhà văn hóa thôn; trường học, trạm y tế,...

- Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Quốc Oai sẽ xác định những mục tiêu nào để đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM thưa ông?

- Huyện Quốc Oai xác định rõ quan điểm, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM; duy trì huyện đạt chuẩn NTM theo hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân,... Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa mới. Phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tích cực cải thiện chất lượng môi trường. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Huyện Quốc Oai phấn đấu đến năm 2020 có thêm từ 1 đến 2 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.

- Xin cảm ơn ông!

Nguồn: HANOI PORTAL

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2758
Tổng lượng truy cập: 869693