Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Văn bản chỉ đạo
Lọc văn bản: 
Có tất cả 3 văn bản
SKH văn bản:     Trích yếu:    
49/ 2012/QĐ-UBND
Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Định mức kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
37/2012/QĐ-UBND
Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
34/2012/QĐ-UBND
Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên thôn, bản; kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật thuộc các xã, phường, thị trấn về Sở Nông nghi
Bản đồ hành chính