Tìm kiếm:
Chủng loại: Lĩnh vực
Số văn bản: Tình trạng:
Từ ngày: Đến ngày:
Trích yếu:
 Tổng số: 3 văn bản                                                     Số lượng kết quả:
Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông (TW) 27/02/2013 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông gồm 7 chương, 27 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010 và thay thế Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về khuyến nông,
Tệp đính kèm:
1) 04/2012/QĐ-UBND
Luật Tài nguyên nước (TW) 27/02/2013 Luật Tài nguyên nước đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012
Tệp đính kèm:
1) 23/2012/TT-BTC
Luật Công đoàn 2012 (TW) 27/02/2013 Luật Công đoàn 2012 quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị,
Tệp đính kèm:
1) Thông tư số 199/2011
Trang 1 / 1 1
                                                

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0