Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND Thành phố Hà Nội
HNP - Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết tại file đính kèm.Bài viết khác
- Xây dựng Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017
- Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nộ

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0